Конското месо в България: предимства и включване в хранителния режим

Конското месо в България: предимства и включване в хранителния режим

The benefits of horse meat

The benefits of horse meat
  • Record holder in terms of thiamine, vitamin B2, copper, iron and magnesium

  • Does not cause allergies and is a perfect option for children’s menu

  • Reducing the level of harmful cholesterol

Our selection